Domoticz automatisch herstarten

slimmedingen

Standaard is Domoticz voorzien van het script domoticz_state_checker.sh om te zien of Domoticz nog actief is. Het script start je door in Crontab de regel op te nemen */5 * * * * /home/pi/domoticz/scripts/domoticz_state_checker.sh waarmee het script iedere 5 minuten uitgevoerd wordt.

Het script heb ik aangepast naar het volgende:

#!/bin/bash
domoticzcheck=$(curl --max-time 60 -k -s "https://username:wachtwoord@IP ADRES/json.htm?type=command&param=getversion" | grep '"status"' | awk '{ print $3 }' | sed 's/[\,"]//g')


if [[ $domoticzcheck == "OK" ]]
then
echo 'Domoticz is running. Nothing to do.'
elif [[ $domoticzcheck != "OK" ]]
then
echo 'Domoticz is not running. Restarting Domoticz...'
sudo service domoticz stop
sudo service domoticz start
echo 'Domoticz restarted.'
fi

Bijgewerkt op 5 januari 2022

Heeft dit artikel je geholpen?

Bedankt voor je feedback!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*