FlightAware PiAware ADS-B-grondstation met Domoticz

Ik heb vandaag weer een nieuwe mogelijkheid ontdekt voor het gebruik van een Raspberry. Ik heb nu mijn eigen ADS-B-grondstation gebouwd. Dit station maakt gebruik van een DVB-T dongel, die je voor 7,50 euro op Ebay koopt. Het station ontvangt real-time gegevens van vliegtuigen rechtstreeks op je Raspberry.

2015-11-06 12.25.08.jpg

De PiAware-software van FlightAware kan je gebruiken om vluchten binnen 100-300 miles te volgen (zichtlijn, bereik afhankelijk van antenne-installatie) en zal automatisch gegevens naar FlightAware zenden. Je kunt vluchten rechtstreeks vanaf je PiAware in je browser of via FlightAware.com volgen.

Gebruikers die ADS-B-gegevens naar FlightAware zenden, zien live (niet-vertraagde) gegevens, hun eigen gegevens worden gemarkeerd op volgverslagen van FlightAware, ze zien extra informatie op ADS-B van elders en ze ontvangen aangepaste statistieken en meer informatie over ADS-B-locaties wereldwijd.

De stappen om PiAware te installeren staan heel helder beschreven. Na het installeren en aansluiten heb ik het IP adres opgezocht en ingelogd via Putty (gebruikersnaam: pi en wachtwoord: flightaware).

Ik heb de bruikbare ruimte op de microSD kaart uitgebreid door het volgende in te typen:

sudo raspi-config

Selecteer vervolgens “Bestandsysteem uitbreiden” in het menu. Na voltooiing kun je het menu verlaten en rebooten.

Het liefste heb ik dat de PiAware een vast IP adres heeft. Door het volgende commando op te geven opent het bestand interfaces:

sudo nano /etc/network/interfaces

Voeg de volgende regels toe en pas de IP adressen aan naar je eigen situatie.

auto lo
iface lo inet loopback

iface eth0 inet static
address 192.168.2.17
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.2.254

auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.2.18
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.2.254
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Met Control+X sluit je het bestand en sla je het op. Ik wil gebruik maken van Wi-Fi, zodat ik de Raspberry ergens kan plaatsen waar de DVB-T antenne goed bereik heeft en ik daar geen UTP kabel hoef te hebben, daarom heb ik hierboven ook bij wlan0 een vast IP adres opgegeven. Om de netwerknaam en wachtwoord van mijn Wi-Fi netwerk in te geven en automatisch te verbinden typ je:

sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

In het bestand wat nu opent, heb ik het volgende geplaatst:

# /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

network={
ssid="NETWERKNAAM"
psk="WACHTWOORD"
proto=RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP
auth_alg=OPEN
}

Je moet dus wel je eigen Wi-Fi netwerknaam en wachtwoord invoeren. Met Control+X sluit je het bestand en sla je het op.Wil je alleen een FlightAware PiAware ADS-B-grondstation, dan kun je nu “sudo reboot” uitvoeren en is via poort 8080 de webinterface bereikbaar.

Om Domoticz te kunnen installeren gaan we de Raspberry verder gereedmaken.

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo reboot
sudo rpi-update
sudo reboot
sudo apt-get install cmake make gcc g++ libboost-dev libboost-thread-dev libboost-atomic-dev libboost-regex-dev libboost-system-dev libssl-dev git curl libcurl4-openssl-dev libusb-dev

Nu is het tijd om Domoticz er op te zetten. Je kan kiezen voor de stable of beta versie. Ik kies in dit voorbeeld voor de stable versie:

mkdir domoticz
cd domoticz
wget http://domoticz.sourceforge.net/domoticz_linux_armv7l.tgz
tar xvfz domoticz_linux_armv7l.tgz
rm domoticz_linux_armv7l.tgz
sudo cp domoticz.sh /etc/init.d
sudo chmod +x /etc/init.d/domoticz.sh
sudo update-rc.d domoticz.sh defaults
./domoticz

Open domoticz.sh en voeg onderstaande regels toe. Let er op dat je USERNAME veranderd in minera, standaard is dit namelijk pi, daarnaast moet je ook de poort van de webinterface aanpassen. Beiden kunnen niet gebruik maken van poort 8080.

sudo vi /etc/init.d/domoticz.sh
USERNAME=pi
DAEMON=/home/$USERNAME/domoticz/$NAME
DAEMON_ARGS="-daemon -www 9090"

Door de knop “Insert” in te toetsen kun je het bestand bewerken. Met “Esc” sluit je af en vervolgens typ je :wq gevolgd door “Enter”.

sudo service domoticz.sh start

Vervolgens voer je als laatste het volgende commando uit:

sudo reboot

Je Raspberry zal nu herstarten en bereikbaar zijn op het door jou opgegeven IP adres. Op poort 8080 vind je de webinterface van PiAware en op poort 9090 kun je met je browser inloggen op Domoticz en dit verder installeren.
image

Bijgewerkt op 20 februari 2023

Heeft dit artikel je geholpen?

Bedankt voor je feedback!

Eén antwoord op “FlightAware PiAware ADS-B-grondstation met Domoticz”

 1. Het proberen waard.
  Ik wilde Domoticz op een bestaande raspbian plaatsen.
  Alles volgens dit hier beschreven gaat goed totdat er op een bepaald moment na
  ./domoticz een procedure optrad die maar om een database??? bleef vragen. (ik gebruik de PiAware niet, alleen de domoticz).
  Na weglating van deze opdracht was het geheel verder goed.
  Alles werkt nu.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*