privacy policy

fam-oldenburger.nl maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen om u te kunnen herkennen als u de site opnieuw bezoekt. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken alsook het toesturen van informatie en inzicht te krijgen in het bezoekgedrag op de website. Met deze informatie kunnen de webdiensten en jouw gebruikerservaring van een website worden verbeterd. Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Je kan cookies altijd zelf van je computer verwijderen. Kijk hiervoor onder ‘Internet Opties’ in je browser (de Help functie in je browser kan je hierbij helpen). Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kun je van sommige diensten geen gebruik maken.

Cookies zijn onder te verdelen in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website of zorgen ervoor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat je onze website bezoekt. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je instellingen aan te passen. De niet-functionele cookies dienen om ons te informeren over het aantal bezoekers van de website en de manier waarop deze bezoekers de website gebruiken. Deze informatie kunnen wij gebruiken om de website verder te verbeteren. Deze bestandjes verdwijnen vanzelf zodra je je internetbrowser sluit of blijven tot maximaal 12 maanden na je laatste bezoek op je computer bewaard.

Functionele cookies worden onder meer gebruikt om:

  • je inloggegevens te onthouden
  • de veiligheid van je inloggegevens te waarborgen
  • de eenduidigheid in de vormgeving van de website te waarborgen

Niet-functionele (analyse) cookies worden onder meer gebruikt om:

  • te meten hoeveel bezoekers de website heeft
  • vast te stellen hoe de bezoekers de website gebruiken
  • de prestaties van de website te verbeteren
  • jouw gebruikerservaring op de website te verbeteren
  • het jou mogelijk te maken om content te delen of te ‘liken’ op social media

De domeinnaam waaronder de cookies worden opgeslagen is www.fam-oldenburger.nl. De geldigheidsduur van de cookies varieert van de lengte van uw bezoek tot ongelimiteerd. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd. www.fam-oldenburger.nl verzamelt geen persoonsgegevens via cookies.

Deze privacy policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kan je aan de datum die onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in de privacy policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al je gegevens. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de privacy policy.

Meer informatie over de cookies en de cookiewetgeving kun je vinden op www.youronlinechoices.eu.

Heeft dit artikel je geholpen?

Bedankt voor je feedback!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*