Weersgegevens uploaden naar Weather Underground

domoticahouse

Als de gegevens van je weerstation via de RFLink of RFXtrx433E netjes binnen komen op Domoticz en je hebt ze een naam gegeven, kun je de gegevens ook exporteren naar Weather Underground. Je maakt een PWS aan en ontvangt daarmee een Station ID.

wupws

Je logt in op je Raspberry met behulp van WinSCP (login: pi & ww: raspberry) en maakt in de map home/pi/domoticz/scripts/lua een nieuw bestand aan dat in ieder geval begint met script_time_. In het bestand plaats je het volgende script:

[code type=php]-- Weatherunderground PWS upload script
-- (C)2013 GizMoCuz

Outside_Temp_Hum = ‘MyTempHumBaro’
Barometer = ‘MyTempHumBaro’
RainMeter = ‘MyRain’
WindMeter = ‘MyWind’
UVMeter = ‘MyUV’

–WU Settings
baseurl = “http://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?”
ID = “yourstationid”
PASSWORD = “yourpassword”

local function CelciusToFarenheit(C)
return (C * (9/5)) + 32
end

local function hPatoInches(hpa)
return hpa * 0.0295301
end

local function mmtoInches(mm)
return mm * 0.039370
end

utc_dtime = os.date(“!%m-%d-%y %H:%M:%S”,os.time())

month = string.sub(utc_dtime, 1, 2)
day = string.sub(utc_dtime, 4, 5)
year = “20” .. string.sub(utc_dtime, 7, 8)
hour = string.sub(utc_dtime, 10, 11)
minutes = string.sub(utc_dtime, 13, 14)
seconds = string.sub(utc_dtime, 16, 17)

timestring = year .. “-” .. month .. “-” .. day .. “+” .. hour .. “%3A” .. minutes .. “%3A” .. seconds

SoftwareType=”Domoticz”

WU_URL= baseurl .. “ID=” .. ID .. “&PASSWORD=” .. PASSWORD .. “&dateutc=” .. timestring
–&winddir=230
–&windspeedmph=12
–&windgustmph=12

if Outside_Temp_Hum ~= ” then
WU_URL = WU_URL .. “&tempf=” .. string.format(“%3.1f”, CelciusToFarenheit(otherdevices_temperature[Outside_Temp_Hum]))
WU_URL = WU_URL .. “&humidity=” .. otherdevices_humidity[Outside_Temp_Hum]
WU_URL = WU_URL .. “&dewptf=” .. string.format(“%3.1f”, CelciusToFarenheit(otherdevices_dewpoint[Outside_Temp_Hum]))
end

if Barometer ~= ” then
WU_URL = WU_URL .. “&baromin=” .. string.format(“%2.2f”, hPatoInches(otherdevices_barometer[Barometer]))
end

if RainMeter ~= ” then
WU_URL = WU_URL .. “&dailyrainin=” .. string.format(“%2.2f”, mmtoInches(otherdevices_rain[RainMeter]))
WU_URL = WU_URL .. “&rainin=” .. string.format(“%2.2f”, mmtoInches(otherdevices_rain_lasthour[RainMeter]))
end

if WindMeter ~= ” then
WU_URL = WU_URL .. “&winddir=” .. string.format(“%.0f”, otherdevices_winddir[WindMeter])
WU_URL = WU_URL .. “&windspeedmph=” .. string.format(“%.0f”, (otherdevices_windspeed[WindMeter]/0.1)*0.223693629205)
WU_URL = WU_URL .. “&windgustmph=” .. string.format(“%.0f”, (otherdevices_windgust[WindMeter]/0.1)*0.223693629205)
end

if UVMeter ~= ” then
WU_URL = WU_URL .. “&UV=” .. string.format(“%.1f”, mmtoInches(otherdevices_uv[UVMeter]))
end

–&weather=
–&clouds=

WU_URL = WU_URL .. “&softwaretype=” .. SoftwareType .. “&action=updateraw”

–print (WU_URL)

commandArray = {}

–remove the line below to actualy upload it
–commandArray[‘OpenURL’]=WU_URL

return commandArray

[/code]

In het script verander je in de eerste regels de naam van je weersensoren, zet je — voor de sensoren die je niet gebruikt en vul je je eigen Station ID en het wachtwoord van je Weather Underground account in. Op de één na laatste regel verwijder je — voor commandArray['OpenURL']=WU_URL. Je slaat dan het bestand op. Het script word automatisch iedere minuut uitgevoerd.

In het Logboek kun je zien of het werkt, ik kreeg in eerste instantie een foutmelding, maar naar een herstart van Domoticz werkte alles naar behoren.

Via Weather Underground kun je dan een widget toevoegen aan je webpagina, zoals je kunt zien aan de rechterkant.

Bron: http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=839

Bijgewerkt op 18 augustus 2015

Heeft dit artikel je geholpen?

Bedankt voor je feedback!

Eén antwoord op “Weersgegevens uploaden naar Weather Underground”

  1. Pingback: Domoticz met Dallas DS18B20 sensor

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*