Cloudflare tunnel

slimmedingen

Heb je een Raspberry met bijvoorbeeld Domoticz en wil je deze vanaf internet bereikbaar maken, dan kun je dit doen door poorten in de router open zetten.

Een andere mogelijkheid is een zogenoemde tunnel op te zetten. Ik heb hier Cloudflare voor gebruikt. Het enig wat je nodig hebt is een eigen domeinnaam, waar je de nameservers van kunt aanpassen.

Als je de DNS en de Cloudflare Zero Trust Tunnel bij Cloudflare hebt ingesteld, dan kun je Cloudflare op je Raspberry installeren, dat doe je met onderstaande stappen:

sudo apt install curl lsb-release
curl -L https://pkg.cloudflare.com/cloudflare-main.gpg | sudo tee /usr/share/keyrings/cloudflare-archive-keyring.gpg >/dev/null
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/cloudflare-archive-keyring.gpg] https://pkg.cloudflare.com/cloudflared $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/cloudflared.list
sudo apt update
sudo apt install cloudflared
sudo cloudflared service install
API

achter install (in plaats van API) in de laatste regel plaats je de lange code die je vindt op de pagina van Cloudflare bij jouw gemaakte tunnel.

Bijgewerkt op 22 december 2023

Heeft dit artikel je geholpen?

Bedankt voor je feedback!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*