Directory structuur

Als je via bv. Putty inlogt en ook gebruik maakt van Midnight Commander, dan zie je heel veel directory’s. Waartoe dient deze structuur en wat bevindt zich er in? Dat zie je in de tabel hieronder.

/ root
/bin binaries – Directory waarin alle programma’s staan die door de gebruiker kunnen worden uitgevoerd
/dev devices – Apparaatbestanden
/etc et cetera – Alle belangrijke configuratiebestanden van het besturingssysteem
/etc.defaults De originele configuratiebestanden van het besturingssysteem
/initrd (leeg) bevat tijdens het booten (startfase) de initiële root directory, die later / wordt
/lib libraries – Alle belangrijke standaardfuncties van programma’s, die, omdat ze herbruikbaar zijn, in zogenaamde libraries opgeslagen zijn
/linuxrc rc = run commands = directory met automatisch startende programma’s. Is een link naar BusyBox, die zo als init-proces gestart wordt. Deze bevat een ingebouwde lijst van zaken(inittab), die gedurende de initialisatiefase uitgevoerd moeten worden. Dit wordt bij andere Unix-/Linux-systemen veelal door een extern bestand met de naam /etc/inittab verzorgd. Voor het init-proces van BusyBox geldt de regel: als de externe inittab ontbreekt, wordt de intern ingebouwde inittab gebruikt.
/lost+found Wordt als directory door fsck (file-system-check) gebruikt in het geval van lost clusters. Deze worden dan hier ondergebracht
/mnt mount point – standaard-mount-directory. Is meestal leeg. Kan echter voor tijdelijke mounts gebruikt worden.
Mounten is het ‘koppelen’ van de ene directory aan de andere.
/opt optional packages – Wordt door de installatie van IPKG (Itsy Package Management System) gemaakt en bevat de via IPKG geïnstalleerde programma’s. Is een link naar de directory /volume1/opt (mount –bind /volume1/opt /opt).
/proc Virtueel bestandssysteem, voor de kernel en procesinformatie
/root Home-directory van de gebruiker ‘root’ (Systemadministrator)
/sbin system binaries – Directory waarin alle programma’s staan die speciale privileges nodig hebben om uitgevoerd te kunnen worden, Systeemonderhoudsprogrammatuur, Daemon-programma’s (server-programma’s, diensten)
/sys virtueel bestandssysteem, voor kernel instellingen. Hier kan je tijdens het draaien van een programma waardes opvragen, instellen(veranderen)
/tmp Virtueel bestandssysteem voor tijdelijke bestanden (worden niet op schijf opgeslagen). Is standaard 50% van het RAM geheugen.
/usr Directory met user-direcories. Hier worden ook de programma’s en instellingen van de diverse toepassingen opgeslagen. Onder toepassingen verstaat men de programma’s die niet tot Linux zelf behoren.
/var various – De naam zegt het al.
/var.defaults Directory die de struktuur voor de opbouw van de var directory bevat
/volume1 Mountpoint voor de datapartitie van schijf 1 (bij RAID, het eerste dataRAID)
/volumeUSB1 Mountpoint voor de eerste partitie van de externe USB-schijf
/volumeSata Mountpoint voor de eerste partitie van de externe SATA-schijf

 

Bijgewerkt op 4 januari 2013

Heeft dit artikel je geholpen?

Bedankt voor je feedback!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*